XANAX RETARD 0,5
XANAX RETARD 1
XANAX RETARD 2
Tabletten met gereguleerde afgifte

1. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
Ook als u Xanax of een soortgelijk product reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
* Bewaar deze bijsluiter; het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

2. Wat is Xanax?
Het werkzame bestanddeel van Xanax 0,25 is alprazolam. Een tablet Xanax 0,25 bevat 0,25 mg alprazolam en moet via de mond worden ingenomen. De verpakking bevat 30 witte tabletten. Andere bestanddelen zijn: lactose, nucrokristallijne cellulose, colloidaal siliciumdioxide, maiszetmeel, magnesiumstearaat, natriumdocusaat en natriumbenzoaat.

Het werkzame bestanddeel van Xanax 0,5 is alprazolam. Een tablet Xanax 0,5 bevat 0,5 mg alprazolam en moet via de mond worden ngenomen. De verpakking bevat 30 roze tabletten. Andere bestanddelen zijn: lactose, microkristallijne cellulose, colloidaal siliciumdioxide, maiszetmeel, magnesiumstearaat, natriumdocusaat en natriumbenzoaat. Daarnaast bevatten ze eveneens erythrosinealuminiumlak (E127) als kleurstof. Het werkzame bestanddeel van Xanax Retard 0,5 is alprazolam. Een tablet Xanax Retard 0,5 bevat 0,5 mg alprazolam en moet via de mond worden ingenomen.

De verpakking bevat 30 blauwe tabletten.
Andere bestanddelen zijn: lactose, methylhydroxypropylcellulose, colloidaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat. Daarnaast bevatten ze eveneens indigotinealuminiumlak (E132) als kleurstof. Het werkzame bestanddeel van Xanax Retard 1 is alprazolam. Een tablet Xanax Retard 1 bevat 1 mg alprazolam en moet via de mond worden ingenomen. De verpakking bevat 30 witte tabletten.

Andere bestanddelen zijn: lactose, methylhydroxypropylcellulose, colloidaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat.
Het werkzame bestanddeel van Xanax Retard 2 is alprazolam. Een tablet Xanax Retard 2 bevat 2 mg alprazolam en moet via de mond worden ingenomen. De verpakking bevat 30 blauwe tabletten. Andere bestanddelen zijn: lactose, methylhydroxypropylcellulose, colloidaal siliciumdioxide en magnesiumstearaat. Daarnaast bevatten ze eveneens indigotinealununiumlak (E132) als kleurstof.

4. Waarvoor wordt Xanax gebruikt?
* Xanax behoort tot de groep middelen met rustgevende, slaapverwekkende en/of spierverslappende eigenschappen (benzodiazepinen).
* Xanax wordt gebruikt bij de behandeling van ziekelijke angst en spanning, wanneer deze ernstig zijn, of mensen in hoge mate in hun handelen beperken, of veel leed veroorzaken.

5. Wat u moet weten voordat u Xanax inneemt

5.1 Wanneer mag u Xanax niet gebruiken?
Gebruik Xanax niet wanneer:
* u last heeft van een bepaalde vorm van spierzwakte (myasthenia gravis)
* u overgevoelig bent voor alprazolam of vergelijkbare middelen (benzodiazepinen) of een van de hulpstoffen. Dit merkt u onder andere aan huiduitslag, jeuk of galbulten.
* u last heeft van ernstige benauwdheid (respiratoire insufficiëntie)
* u onvoldoende ademt tijdens uw slaap (slaapapneu)
* u jonger bent dan 18 jaar
* u last heeft van ernstig leverfunctieverlies
* het als enige middel wordt gebruikt bij depressies of angst bij depressies

5.2 Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Xanax
Raadpleeg uw arts indien een van de volgende waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.
Aandoeningen van belang bij het gebruik van Xanax:
* Ademhalingsproblemen
* Leverfunctiestoornissen (dit herkent u onder andere aan geelzucht (icterus), droge huid en pigmentvorming (levervlekken), vochtophoping in de buik (ascites) en zwellingen van de handpalmen.)
* Psychiatrische aandoeningen zoals bijvoorbeeld psychosen of neerslachtigheid (depressief of aan zelfdoding denkend)
* Regelmatig alcohol of drugsgebruik

Wanneer u een van de bovengenoemde aandoeningen heeft kan uw arts besluiten dat een ander geneesmiddel beter geschikt is voor u.
Mogelijke gevolgen van gebruik van Xanax:
* het kan voorkomen dat het effect van Xanax na enkele weken minder wordt (tolerantie)
* wanneer Xanax langdurig wordt gebruikt, bestaat er een kans op zowel lichamelijke als geestelijke afhankelijkheid. Wanneer u dan stopt met het gebruik, kunt u onthoudingsverschijnselen krijgen (afhankelijkheid). Deze kunnen bestaan als: hoofdpijn, spierpijn, angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid en geïrriteerdheid.
* ook kan de angst en spanning in versterkte mate optreden na het stoppen (rebound angst). Het is aan te bevelen de dosis Xanax in kleine stapjes te verlagen en met in een keer met de behandeling te stoppen.
* geheugenverlies dat kan optreden enige uren na inname van Xanax. De kans hierop is het grootst indien u minder dan 7-8 uur slaapt (te vroeg ontwaken) (anterograde amnesie)
* soms kan door gebruik van Xanax duidelijk worden dat u depressief bent.
* In plaats van slaperigheid kan juist een tegenstrijdige reactie optreden. Dit uit zich opwinding prikkelbaarheid, woede aanvallen en waanvoorstellingen. Vooral bij kinderen en oudere patiënten kan dit vaker optreden. Als dergelijke verschijnselen optreden dient u uw arts te waarschuwen (paradoxale reacties).
De behandelingsduur moet zo kort mogelijk gehouden worden en mg zeker niet langer dan acht tot twaalf weken duren. De periode van het langzaam afbouwen van de dosis is hierin meegerekend.

5.3 Mag Xanax gebruikt worden bij zwangerschap of als u borstvoeding geeft? Raadpleeg uw arts als u zwanger bent of probeert zwanger te worden.
Het wordt afgeraden Xanax te gebruiken tijdens de zwangerschap of tijdens de periode waarin borstvoeding wordt gegeven, omdat er onvoldoende gegevens zijn om de veiligheid te beoordelen.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

5.4 Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Bestuur geen voertuig want Xanax heeft een kalmerend effect; het kan geheugenverlies geven, de concentratie kan verminderen en de spieren verslappen. Alle bezigheden waarvoor u veel aandacht nodig heeft, zoals autorijden en machines bedienen, kunnen minder goed worden uitgevoerd.

5.5 Kan Xanax gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Het is mogelijk dat Xanax een wisselwerking heeft met andere geneesmiddelen.

Informeer uw arts als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt. Uw arts zal dan bepalen of u Xanax kunt gaan gebruiken:
* middelen die het centrale zenuwstelsel dempen. Bijvoorbeeld: middelen tegen een ernstige vorm van geestesziekte, waarbij de controle over het eigen handelen en gedrag gestoord is (psychose), bepaalde slaapmiddelen, middelen tegen depressies, sterke pijnstillers (morfineachtige middelen), middelen tegen epilepsie, middelen die gebruikt worden om te verdoven bij operaties
(anaesthetica) en bepaalde middelen tegen allergie die ook een kalmerend effect hebben (sederende antihistaminica).
* morfineachtige middelen kunnen het geluksgevoel (euforie) van Xanax versterken. Dit km de neiging tot geestelijke afhankelijkheid versterken.
* middelen die de werking van de leverenzymen afremmen kunnen als gevolg hebben dat het effect van Xanax wordt versterkt. Naast de met name genoemde producten tegen schimmelinfecties in de rubriek “5.1 Wanneer mag u Xanax niet gebruiken?” die niet tegelijk met Xanax gebruikt mogen worden, word niet aanbevolen om andere antischimmelmiddelen (van het azol-type) tegelijk met Xanax te gebruiken.
* indien Xanax gelijktijdig met cimetidine (een middel tegen zuurbranden) of erythromycin, claritromycine en troleandromycine (dit zijn macrolide antibiotica, een groep middelen tegen infecties door bacterien), wordt gebruikt wordt aanbevolen voorzichtig te zijn en eventueel de dosis Xanax te verlagen.
* ook gelijktijdig gebruik met fluvoxamine, fluoxetine en sertraline (middelen tegen depressie), dextropropoxyfeen (pijnstillend middel) en diltiazem (middel tegen een hoge bloeddruk) en ook orale anticonceptiepillen, dient met de nodige voorzichtigheid te gebeuren.

6. Hoe moet Xanax worden ingenomen?
De gebruikelijke dosering voor volwassenen is 0,5 tot maximaal 3 mg. De behandeling duurt gewoonlijk acht tot maximaal twaalf weken.
Uw arts zal beslissen hoe Lang u dient te worden behandeld, omdat in sommige gevallen een behandeling van Langer dan twaalf weken nodig is. Aanbevolen wordt om niet in een keer te stoppen, maar langzaam de hoeveelheid Xanax te verlagen.
In het algemeen wordt Xanax volgens het onderstaande schema toegediend:

Xanax tabletten
Volwassenen
Startdosering 0,25 tot 0,5 mg driemaal per dag
Dosering 0,5 tot 3 mg per dag verdeeld over verscheidene giften

Oudere, verzwakte patiënten of patiënten met nier- of lever functiestoornissen
Startdosering 0,25 mg twee driemaal per dag
Dosering 0,5 tot 0,75 mg per dag verdeeld over verscheidene giften; indien nodig en indien de ziekte het toelaat de dosis geleidelijk verhogen

Xanax Retard tabletten
Volwassenen
Startdosering 1 mg per dag verdeeld over 1 of 2 giften
Dosering 0,5 tot 3 mg per dag verdeeld over 1 of 2 giften

Oudere, verzwakte patiënten of patiënten met nier- of lever- functiestoornissen
Startdosering 0,5 tot 1 mg per dag verdeeld over 1 of 2 giften
Dosering 0,5 tot 1 mg per dag verdeeld over 1 of 2 giften;
indien nodig en indien de ziekte het
toelaat de dosis geleidelijk te verhogen

Ademhalingsproblemen
Patiënten met langdurige ademhalingsproblemen dienen een lagere dosis te krijgen.

Leverfunctie
Patiënten met een verminderde leverfunctie dienen een lagere dosis te krijgen.

Kinderen
Gebruik door personen jonger dan 18 jaar wordt niet aangeraden omdat de veiligheid bij hen niet is vastgesteld.

6.1 Wat moet u doen wanneer u te veel van Xanax heeft ingenomen?
Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker wanneer u teveel van Xanax heeft ingenomen.
Het innemen van teveel tabletten is in het algemeen niet levensbedreigend. De belangrijkste effecten zijn: sterke versuffing of bewusteloosheid en verwardheid. Let er echter op dat het effect van andere stoffen (met name alcohol) versterkt kan worden.
Een overdosering kenmerkt zich in het algemeen door vele verschijnselen variërend van slaperigheid tot coma. In lichte gevallen van slaperigheid, verwardheid en slaapzucht (lethargie). Ernstige gevallen kunnen leiden tot ongecoördineerde bewegingen (ataxie), verminderde spierspanning (hypotonie), bloeddrukverlaging (hypotensie) en onderdrukking van de ademhaling.
Afhankelijk van de ernst van de overdosering en de toestand van de patient zal de arts tot behandeling overgaan.

6.2 Wat moet u doen wanneer u een dosis Xanax bent vergeten?
Let op! Neem geen dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten dosis te compenseren

6.3 Effecten die u kunt verwachten wanneer de behandeling met Xanax wordt gestopt Xanax kan, indien abrupt met de behandeling wordt gestopt, aanleiding geven tot onthoudingsverschijnselen; deze variëren van hoofdpijn, spierpijn, extreme angst, spanning, rusteloosheid, verwardheid tot geïrriteerdheid. Daarom wordt aangeraden om Xanax geleidelijk te stoppen.
7. Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Xanax bijwerkingen veroorzaken. Wanneer er bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart of wanner er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.
Slaperigheid overdag, onverschilligheid, verminderde concentratie, verwardheid, vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, verslapping van de spieren, coördinatiestoornissen of dubbelzien. De verschijnselen komen het meest voor in het begin van de behandeling, en verdwijnen na voortgezet gebruik.
Minder vaak komen voor: darmklachten, verminderde zin in vrijen, huiduitslag en slaapwandelen.

De volgende bijwerkingen staan beschreven in de rubriek “Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Xanax”. Er kan afhankelijkheid ontstaan, er kan geheugenverlies voorkomen, het middel kan het tegenovergestelde effect hebben dan waarvoor het bedoeld was.

8. Hoe moet Xanax bewaard worden? Niet bewaren boven 25°C (niet invriezen). In de originele verpakking bewaren.
Xanax dient buiten bereik en zicht van kinderen te worden bewaard. Gebruik Xanax niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet gebruiken na:” of “Exp.:”
Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.